ArabicChinese (Simplified)DutchEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish


Arabic Chinese (Simplified) Dutch English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Privacybeleid

1. ALGEMENE INFORMATIE

Dit "Privacy- en gegevensbeschermingsbeleid" is bedoeld om de voorwaarden bekend te maken die van toepassing zijn op het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens door onze entiteit of bedrijfsgroep om fundamentele rechten, uw eer en vrijheden te waarborgen, dit alles in overeenstemming met de geldende regelgeving die de bescherming van persoonsgegevens regelen volgens de Europese Unie en de Spaanse lidstaat.

In overeenstemming met deze regelgeving hebben we uw toestemming en toestemming nodig voor het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens, dus hieronder geven we alle details aan van uw interesse met betrekking tot hoe we deze processen uitvoeren, voor welke doeleinden, wat Andere entiteiten kunnen hebben inzage in uw gegevens en wat uw rechten zijn.

Voor al het bovenstaande is het van essentieel belang dat u, nadat u ons gegevensbeschermingsbeleid heeft gelezen en gelezen, dit accepteert als bewijs van uw instemming en toestemming.

2.- VERANTWOORDELIJK VOOR DE BEHANDELING

Wie verzamelt en verwerkt uw gegevens?

De Verantwoordelijke is die natuurlijke of rechtspersoon, van openbare of particuliere aard, of bestuursorgaan, die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; indien het doel en de middelen van de behandeling worden bepaald door de wet van de Europese Unie of van de Spaanse lidstaat. In dit geval zijn onze identificatiegegevens als gegevensbeheerder de volgende:

MATRAS DUPEN, SAU – CIF A46328308

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door alle entiteiten van onze Responsible Group of DUPEN Corporate Group, bestaande uit, naast de hierboven vermelde entiteitrioreageren.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Adres van onze kantoren:
Pol Ind Norte s/n. Apdo Correos 14 46230, Alginet (Valencia), Spanje
E-mail: marketing@dupen.com – Telefoon: 961754604

3.- VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Wat doen wij om de privacy van uw gegevens te waarborgen?

Onze entiteit of bedrijfsgroep neemt de nodige organisatorische en technische maatregelen om de veiligheid en privacy van uw gegevens te garanderen, wijziging, verlies, behandeling of ongeoorloofde toegang te voorkomen, afhankelijk van de stand van de technologie, de aard van de opgeslagen gegevens en de risico's waaraan ze worden blootgesteld.

Onder meer de volgende maatregelen springen in het oog:

1. Garandeer de permanente vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van behandelsystemen en -diensten.
2. Rust uitaurar snelle beschikbaarheid en toegang tot persoonsgegevens, bij een fysiek of technisch incident.
3. Controleer, evalueer en beoordeel regelmatig de effectiviteit van de technische en organisatorische maatregelen die zijn genomen om de veiligheid van de behandeling te garanderen.
4. Pseudonimiseer en versleutel persoonsgegevens, in het geval van gevoelige gegevens.

4.- DOEL VAN DE BEHANDELING

Waarom willen wij uw gegevens behandelen?

We hebben uw autorisatie en toestemming nodig om uw persoonlijke gegevens te verzamelen en te verwerken. Daarom beschrijven we hieronder het beoogde gebruik en de doeleinden. Toch zullen we alleen die uitvoeren die u ons hebt geautoriseerd via de "Formulerio Autorisatie" van de Toestemming voor gegevensverwerking.

COMMERCILE COMMUNICATIE: Klant-/leveranciersbeheer, boekhouding, fiscaal en administratief; Marketing, reclame en commerciële prospectie Aanbiedingen en nieuws van Dupen: Marketing, reclame en commerciële prospectie

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We gebruiken uw gegevens voor de tijd die strikt noodzakelijk isrio om de eerder aangegeven doeleinden te vervullenrioreageren. Tenzij er een wettelijke verplichting of vereiste is, zijn de verwachte bewaartermijnen:

COMMERCILE COMMUNICATIE: Zolang de verwijdering niet wordt gevraagd door de geïnteresseerde Dupen biedt en nieuws: Zolang de verwijdering niet wordt gevraagd door de geïnteresseerde partij

5.- RECHTMATIGING VAN DE BEHANDELING

Waarom behandelen we uw gegevens?

Het verzamelen en verwerken van uw gegevens wordt altijd gelegitimeerd door een of meer rechtsgronden, die hieronder worden beschreven: COMMERCILE COMMUNICATIE: Bestaan ​​van een contractuele relatie met de belanghebbende via een contract of precontract; Gerechtvaardigd belang van de Verwerkingsverantwoordelijke of derden Aanbiedingen en nieuws van Dupen: Bestaan ​​van een contractuele relatie met de belanghebbende door middel van een contract of precontract; Gerechtvaardigd belang van de gegevensbeheerder of derden

6.- BESTEMMINGRIOOVER UW GEGEVENS

Aan wie geven wij uw gegevens binnen de Europese Unie door?

Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en onze contractuele verplichting jegens u, worden we soms geconfronteerd met de verplichting en noodzaak om sommige van uw gegevens over te dragen aan bepaalde categorieën ontvangers.rios, die we hieronder specificeren (ze verschijnen alleen als er opdrachten moeten worden gemaakt):

Naast de doelcategorieënrioNaar welke gegevens worden doorgestuurd, kunnen we deze ook doorgeven aan de volgende organisaties (deze verschijnen alleen als gegevens worden doorgestuurd naar andere organisaties):

Voeren we internationale overdrachten van uw gegevens uit buiten de Europese Unie?

In de verwerkingsprocessen van uw gegevens die door onze entiteit worden uitgevoerd, moeten we externe diensten inhuren die kunnen impliceren dat uw gegevens worden opgeslagen en/of verwerkt door organisaties die zijn gevestigd of opereren van buiten de Europese Unie, wat zou impliceren dat we out transfers internationaal van uw gegevens.

7.- OORSPRONG EN SOORTEN VERWERKTE GEGEVENS

Welke soorten gegevens verzamelen en verwerken we over u?

COMMERCILE COMMUNICATIE

doeleinden:

 • Beheer van klanten/leveranciers, boekhouding, fiscaal en administratief
 • Marketing, reclame en commerciële prospectie
 • Dupen aanbiedingen en nieuws
 • doeleinden:
 • Marketing, reclame en commerciële prospectie

8.- RECHTEN VAN DE BELANGHEBBENDE PARTIJEN

Wat zijn de rechten die u beschermen?

De huidige gegevensbeschermingsregels beschermen u in een reeks rechten met betrekking tot het gebruik dat we aan uw gegevens geven. Al uw rechten zijn onpersoonlijk en niet-overdraagbaar, dat wil zeggen dat ze alleen kunnen worden uitgeoefend door de eigenaar van de gegevens, na verificatie van hun identiteit.

Hieronder geven we aan welke rechten u daarbij helpen:

 • TOEGANG vragen tot uw persoonlijke gegevens
 • RECTIFICATIE van uw gegevens aanvragen
 • Verzoek om VERWIJDERING of verwijdering van uw gegevens (recht om te worden "vergeten")
 • BEPERK of VERZET het gebruik dat we aan uw gegevens geven
 • Recht op OVERDRAAGBAARHEID van uw gegevens voor gevallen van telecommunicatie- of internetdiensten.
 • Recht om uw toestemming op elk moment in te trekken
 • Recht om een ​​CLAIM met betrekking tot gegevensbescherming in te dienen bij de controleautoriteit: Spaanse instantie voor gegevensbescherming

Hoe kunt u uw rechten met betrekking tot uw gegevens uitoefenen?

Om uw recht op toegang, rectificatie, verwijdering, beperking of verzet, overdraagbaarheid en intrekking van uw toestemming uit te oefenen, kunt u dit op de volgende manier doen:

COMMERCILE COMMUNICATIE

Verantwoordelijke: MATRAS DUPEN, SAU
Adres: Pol Ind Norte s/n. Apdo Correos 14 46230, Alginet (Valencia), Spanje
E-mail: marketing@dupen.com
Telefoon: 961754604

Dupen aanbiedingen en nieuws

Verantwoordelijke: MATRAS DUPEN, SAU
Adres: Pol Ind Norte s/n. Apdo Correos 14 46230, Alginet (Valencia), Spanje
E-mail: marketing@dupen.com
Telefoon: 961754604

Hoe kunt u een claim indienen?

Naast de rechten die u helpen, kunt u, als u van mening bent dat uw gegevens niet worden verzameld of verwerkt in overeenstemming met de huidige voorschriften voor gegevensbescherming, een claim indienen bij de controleautoriteit, waarvan de contactgegevens hieronder worden vermeld:

Spaans agentschap voor gegevensbescherming
C/. Jorge Juan, 6. 28001, Madrid (Madrid), Spanje
E-mail: info@agpd.es – Telefoon: 912663517
Website: https://www.agpd.es

9.- TOESTEMMING EN AANVAARDING

Aanvaarding van dit document geeft aan dat u alle clausules van ons privacybeleid begrijpt en accepteert, daarom geeft u toestemming voor het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens in deze voorwaarden. Deze aanvaarding wordt gedaan door het ondertekenen van de "Formulerio Toestemming voor gegevensverwerking”.

telefoontje